Bilimsel Program

26 EKİM 2017, PERŞEMBE
08:00 - 13:30 Giriş ve Kayıt İşlemleri
POLİSOMNOGRAFİ KURSU
A SALONU
UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KURSU
B SALONU
13:30 - 13:40 Giriş ve Açılış Konuşması
Dr. Fuat Özgen
13:30 - 13:40 Giriş ve Açılış Konuşması
Dr. Hikmet Fırat
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Öztura Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil
13:40 - 14:10 Elektrofizyolojiye Giriş
Dr. İbrahim Öztura
13:40 - 14:10 Uykuda Hareket Bozuklukları Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri ve Tedavi
Dr. Derya Karadeniz
14:10 - 14:40 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Dr. Barış Baklan
14:10 - 14:40 İnsomni Tanı Kriterleri, Klinik Özellikleri ve Tedavi
Dr. Fuat Özgen
14:40 - 15:00 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Deniz Tuncel
14:40 - 15:00 Sirkadyen Ritm Bozuklukları
Dr. Kezban Aslan
15:00 - 15:20 Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Dr.Melike Yüceege
15:00 - 15:20 Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
Dr. Gülçin Benbir Şenel
15:20 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 kriterlerine göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Dr. Sinan Yetkin
15:20 - 15:40 Normal varyantlar, uyku bozukluğu varsayılan durumlar
Dr. Aylin Bican Demir
15:40 - 16:00 Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. Sadık Ardıç, Dr. Fatma Nida Taşçılar Oturum Başkanları: Dr. Oya İtil, Dr. Fuat Özgen
16:00 - 16:30 Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Dr. Oya İtil
16:00 - 16:30 Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
Dr. Sevda İsmailoğulları
16:30 - 16:50 Uykuda Hareket Skorlaması
Dr. Fatma Nida Taşçılar
16:30 - 17:00 Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri
Dr. Sibel Özkurt
16:50 - 17:10 Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
Dr. Nergis Hüseyinoğlu
17:00 - 17:30 Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları 1 (Santral Apne Sendromları-Hipoventilasyon Sendromları): Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Dr. Nejat Altıntaş
17:10 - 17:30 Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
Dr. Banu Salepçi
17:30 - 18:00 Obstruktif uyku apne sendromu: Tanı ve Tedavi yöntemleri (Ağız içi cihazlar, PAP tedavisi, cerrahi endikasyonları)
Dr. Zeynep Zeren Uçar
17:30 - 18:00 Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Dr. Sadık Ardıç
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı

Uyku Tıbbı Uygulamalarında Uyku Çalışmaları
Dr. Hamdullah Aydın
20:00 - 21:30 Akşam Yemeği
27 EKİM 2017, CUMA
A SALONU
08:30 - 09:15 KONFERANS 1

Sirkadyen Patern, İnsan Yaşamındaki Yeri
Dr. Murat Aksu
09:15 - 10:30

PANEL 1
İnsomni Etiyolojisi ve Klinik


Oturum Başkanı: Dr. Erbil Gözükırmızı

Nöronal Mekanizmalar
Dr. Utku Oğan Akyıldız

İnsomnide Psikolojik Mekanizmalar
Dr. Sinan Yetkin

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30

PANEL 2
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Sorunlar


Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalık mı?
Dr. Sevda İsmailoğulları

Huzursuz Bacaklar Sendromunda Tanısal Sorunlar
Dr. Kezban Aslan

Huzursuz Bacaklar Sendromunda Tedavi Sorunları
Deniz Tuncel

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30

PANEL 3
Gündüz Aşırı Uykululuk

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz

Gündüz Aşırı Uykululukta Mekanizmalar
Dr. İbrahim Öztura

Gündüz Aşırı Uykululukta Klinik Değerlendirme
Dr. Sadık Ardıç

Gündüz Aşırı Uykululukta Tedavi Yaklaşımları
Dr. Aylin Bican Demir

15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30

PANEL 4
Narkolepsi


Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Fizyopatoloji
Dr. Barış Baklan

Tanısal Problemler
Dr. Hikmet Yılmaz

Tedavi
Dr. Derya Karadeniz

17:30 - 19:00

PANEL 5
Tıkayıcı Uyku Apnesine Güncel Cerrahi Tedavinin Yeri


Oturum Başkanı: Dr. Fatma Tülin Kayhan

Tıkayıcı Uyku Apnesinde Çok Seviyeli Robotik Cerrahi
Dr. Fatma Tülin Kayhan

TUAS'da Klasik Cerrahilerin Yeri
Dr. Mustafa Gerek

TUAS'da Yeni Cerrahi Uygulamalar
Dr. Mehmet Ömür

19:00 - 20:30

TUTD Genel Kurul Toplantısı

20:30 - 21:30 Akşam Yemeği
28 EKİM 2017, CUMARTESİ
A SALONU
08:30 - 10:00

PANEL 6
Uyku Tıbbında Askerlik, Özürlülük, Maluliyet


Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Askerlik
Dr. Güray Koç

Özürlülük
Dr. Hikmet Fırat

Maluliyet
Dr. Ahmet Uğur Demir

10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30

PANEL 7
Uykuda Solunum Bozukluklarında Tanısal Yaklaşım


Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

PSG
Dr. Ahmet Uğur Demir

Diğer Tanısal Yöntemler
Dr. Oya İtil

Poligraf Polisomnografinin Alternatifi midir?
Dr. Hikmet Yılmaz

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU / UCB PHARMA

Narkolepside Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri – Sodyum Oksibat Deneyimleri
Prof. Dr. Derya Karadeniz – Prof. Dr. İbrahim Öztura

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30

PANEL 8
Uykuda Solunum Bozukluklarında Güncel Yaklaşımlar


Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat

PAP Tedavisi Güncel Yaklaşım
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Ağız içi Apareyler Güncel Yaklaşımlar
Dr. Tülin Taner

Cerrahi Güncel Yaklaşımlar
Dr. Fatma Tülin Kayhan

15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30

PANEL 9
Uyku Bozuklukları Ve Otonomik Fonksiyonlar


Oturum Başkanı: Dr. Hamdullah Aydın

İnsomni ve Otonom Sinir Sistemi
Dr. Oğuz Erdinç

Uykuda Solunum Bozuklukları ve Otonomik Fonksiyonlar
Dr. Demet İlhan Algın

Hipersomni ve Otonomik Fonksiyonlar
Dr. Gönül Akdağ

17:30 - 19:00

Sözel Bildiriler

19:30 - 21:00 Akşam Yemeği
21:00 - 23:00

Çalışma Grubu Toplantıları

Temel Bilimler
Pediatri ve Uyku
Bilimsel Araştırma
Uyku Tıbbında Cerrahi
Meslek ve Uyku

29 EKİM 2017, PAZAR
A SALONU B SALONU
08:00 - 09:00

TUTD YETERLİLİK SINAVI

 

TUTD yeterlik sınavına girecek hekimler pratik eğitimlerine başlamış olmalıdır.

Eğitim merkezi sorumlusundan alınan belge kongre sırasında dernek sekretaryasına teslim edilecektir. Belgenin yanınızda bulundurulması rica olunur.

Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Banu Salepçi
09:00 - 10:30

PANEL 10
Uykuda Kognisyon

Oturum Başkanı:
Dr. Barış Baklan

Uykuda Kognitif Süreç
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Uykuda Dokunma Duyusunun Algılanması
Dr. Gonca İnanç

Uykuda "Obstruktif Uyku Apnesi Hastalarında Olaya İlişkin Potansiyaller  ve Volümetrik Manyetik Rezonans Görüntüleme"
Dr. Derya Durusu Emek Savaş

 
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 PANEL 11
Uyku ve İmmün Sistem


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derya Karadeniz

Uyku deprivasyonunda immün sistem ve enflamasyon
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Obstrüktif uyku apne sendromunun  immün sistem ve enflamasyon üzerindeki etkileri
Dr. Nurhak Demir

Narkolepsi ve diğer uyku hastalıklarında  immün sistem ve enflamasyonun rolü
Dr. Utku Oğan Akyıldız
 
12:30 - 13:00 Kapanış