08 KASIM 2023, ÇARŞAMBA
09:00 – 13:30 GİRİŞ İŞLEMLERİ
A SALONU B SALONU
POLİSOMNOGRAFİ KURSU
(AASM-3.0 2023 Kriterlerine Göre)

Oturum Başkanları: Hikmet Fırat, Gülçin Benbir Şenel
UYKU BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLER

Oturum Başkanları: Sinan Yetkin, Deniz Tuncel Berktaş
13:30 - 14:10

Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Hikmet Fırat

13:30 - 14:00 Genel Uyku Kalitesini Değerlendiren Testler
Banu Salepçi
14:10 - 14:40 Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Burcu Oktay Arslan
14:00 - 14:30 İnsomnide Kullanılan Testler
Sinan Yetkin
14:40 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-3.0 Kriterlerine Göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Gülçin Benbir Şenel
14:30 - 15:00 Uykuda Solunum Bozukluklarını Değerlendiren Testler
Aylin Özsancak Uğurlu
15:00 - 15:20 Sirkadyen Ritim Uyku Uyanıklık Bozukluklarında Kullanılan Testler
Kezban Aslan Kara
15:20 - 15:35 Uykuda Hareket Bozukluklarını Değerlendiren Testler
Deniz Tuncel Berktaş
15:40 - 16:00 Kahve Arası
Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Sezai Taşbakan Oturum Başkanı: Fuat Özgen
16:00 - 16:30
Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Sezai Taşbakan
16:00 - 16:15 Parasomnide Kullanılan Testler
Bülent Devrim Akçay
16:30 - 16:50
Uykuda Hareket Skorlaması
Derya Karadeniz
16:15 - 16:45 Uyku Bozukluklarında Kullanılan Psikiyatrik Testler
Fuat Özgen
16:50 - 17:10
Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Uykuda Kardiyak Olayların Skorlaması
Aylin Bican Demir
16:45 - 17:45 Moderatör: İbrahim Öztura

Uyku Tıbbında Kullandığımız Testler Bize Ne Kadar Yardımcı? Geçerlilik / Güvenilirlik? (Tartışma)

Sinan Yetkin, Banu Salepçi, Kezban Aslan Kara, Fuat Özgen, Bülent Devrim Akçay, Aylin Özsancak Uğurlu
17:10 - 17:30
Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Deniz Tuncel Berktaş
17:30 - 18:00
Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Hikmet Yılmaz
18:30 - 19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
TUTD Başkanı: İbrahim Öztura
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı
Hikmet Fırat
09 KASIM 2023, PERŞEMBE
HEKİM KONGRESİ
A SALONU
TEKNİSYEN KONGRESİ
B SALONU
09:00 – 10:00 UYKU FİZYOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Murat Aksu, Derya Karadeniz

Nasıl Uyuyoruz? Nasıl Uyanıyoruz?
Murat Aksu

Rüya Görmenin Faydaları Nedir?
Utku Oğan Akyıldız
09:00 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

TUTD Tekniker ve Teknisyenleri Neler Yaptık, Neler Yapacağız?
İbrahim Öztura, Utku Oğan Akyıldız, Neslihan Tamuca
10:00 - 11:00 UYKUNUN PSİKOFİZYOLOJİSİNDE ELEKTROFİZYOLOJİK OLAYLAR
Oturum Başkanları:
Hamdullah Aydın, İbrahim Öztura

Uyku Düzenlenmesinin Elektrofizyolojik Dinamiği
Sinan Yetkin

Uyku İğcikleri ve Biliş
Nakşidil Yazıhan

Yavaş Dalga Paternleri ve Biliş
Güray Koç

10:00 - 11:00 Oturum Başkanları: Fuat Özgen, Neslihan Tamuca

Rüyalar; Bize Ne Anlatıyor?
Utku Oğan Akyıldız
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30

İNSOMNİ
Oturum Başkanları: Fuat Özgen, Sinan Yetkin

Etyopatogenez
Fuat Özgen

Klinik ve Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Onur Durmaz

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Bülent Devrim Akçay

11:30 - 12:30

UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ, TANIMLAMALAR, GÖREVLER VE GELECEK
Oturum Başkanları: Murat Aksu

Yurtdışında
Müge Yılmaz

Ülkemizde
Simge Arda

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15
UYDU SEMPOZYUMU
Kişiselleştirilmiş Uyku Apnesi Yönetimi
philips
Bilimsel Temeller
Teofilo Lee-Chiong

Klinik Uygulamalar
Fayçal Abdenbi
13:30 - 14:15 Oturum Başkanları: Kezban Aslan Kara, Hakan Çiçek

ICSD-3-TR Versiyon Güncellemesi; Neler Değişti?
Kezban Aslan Kara
14:15 - 15:45 OBSTRÜKTİF VE SANTRAL UYKU APNE SENDROMUNDA GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Oya İtil, Zeynep Zeren Uçar

Obstrüktif ve Santral Uyku Apne Sendromu Endotip ve Fenotipleri
Oya İtil

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bireyselleştirilmiş Tedavi: Neredeyiz?
Zeynep Zeren Uçar

Santral Uyku Apne Sendromu: Kimler? Ne Zaman? ve Nasıl Tedavi Edilmeli?
Ahmet Uğur Demir

OUA Hastalarında PAP Tedavisi Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteyi Önler mi?
Neşe Dursunoğlu
14:15 - 15:45

POLİSOMNOGRAFİ OTURUMU-I
Oturum Başkanları: Dr. Sevda İsmailoğulları, Neslihan Tamuca

Poligrafi-Polisomnografi; Teknolojik Gelişmeler, Yeni Tanısal Araçlar:
Sevda İsmailoğulları

Uyku Hastalıkları Tanısında Merkez Dışı Uygulamalar
Neslihan Tamuca

15:45 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:15

UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYONDA GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU-2
Oturum Başkanları:
Hikmet Fırat, Sezai Taşbakan

Nöromusküler Hastalıklar ve Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon: Ne Zaman Tedavi Başlamalı? Nasıl?
Çiğdem Özdilekcan

Obesite Hipoventilasyon Sendromu: Nasıl Tanırız? Hangi PAP Tedavisi Hangi Hastada Daha Etkin?
Sezai Taşbakan

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve OUAS (OLDOSA) Tanı, Klinik ve Tedavisi
Hikmet Fırat

16:15 - 17:15

POLİSOMNOGRAFİ OTURUMU-II
Oturum Başkanları:
Gülin Sünter, Kadir Lale

Hastanın Polisomnografiye Bağlantısı ve Kaydın Başlatılması
Gülin Sünter

Polisomnografide Sorunlar ve Çözümler; Hasta, Cihaz ve Tekniker Kaynaklı
Kadir Lale

17:15 - 18:45

HİPERSOMNOLANSIN SANTRAL BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Gülçin Benbir Şenel, İrsel Tezer

Tanı Kriterleri ve Yeni Sınıflama Önerileri
Sevda İsmailoğulları

Etiyoloji ve Patogenez - Benzerlikler ve Farklılıklar
Utku Oğan Akyıldız

Farmakolojik Olmayan Tedavi Yöntemleri
Gülçin Benbir Şenel

Otoimmün Nörolojik Hastalıklara Bağlı Uyku Bozukluklarında Farmakolojik Tedaviler: IVIG Tedavisi ve Diğer Yaklaşımlar
İrsel Tezer

17:15 - 18:45

POLİSOMNOGRAFİ PRATİK OTURUMU ( AASM-3.0 2023 Kriterlerine Göre )
Oturum Başkanları:
Aylin Bican Demir, Emre Erdoğan, Hakan Kayapınar

Polisomnografi Uygulaması ve Skorlama

19:30 TUTD GENEL KURUL    
10 KASIM 2023, CUMA
HEKİM KONGRESİ
A SALONU
TEKNİSYEN KONGRESİ
B SALONU
09:00 - 10:00

SİRKADYEN RİTİM UYKU UYANIKLIK BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları:
Hikmet Yılmaz, Kezban Aslan Kara

Etyopatogenez
Gülin Sünter

Klinik ve Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Demet İlhan Algın

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Ayşın Kısabay Ak

09:00 – 10:00

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları:
Sezai Taşbakan, Aysun Tunalı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu; Fenotipleri, Hepsi Aynı mı?
Sezai Taşbakan

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Sonuçları Nelerdir?
Aysun Tunalı

10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00

PARASOMNİLER
Oturum Başkanları:
Derya Karadeniz, İrsel Tezer

Etyopatogenez ( Parasomnilerde Motor Kalıplara İlişkin Yeni Görüşler)
Derya Karadeniz

Klinik ve Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Aylin Bican Demir

Parasomni ile Karışan Diğer Paroksismal Olaylar
Kadriye Ağan

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Güray Koç

10:30 - 12:00

PAP OTURUMU-I
Oturum Başkanları:
Zeynep Zeren Uçar, Kadir Tunç

PAP Cihazları; Uygulama ve Pratik Çözümler: Zeynep Zeren Uçar

PAP Kompliyansı Nedir, Neler Önemli, Ne Yapalım?
Tekn. Kadir Tunç

12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30

UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Murat Aksu, Kezban Aslan Kara

Etyopatogenez
Kezban Aslan Kara

Klinik ve Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Murat Aksu

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Deniz Tuncel Berktaş

13:30 - 14:30

PAP OTURUMU-II
Oturum Başkanları:
Ahmet Uğur Demir, Neslihan Tamuca

Maskeler; Tedavinin Önemli Yüzü
Neslihan Tamuca

PAP; Telemonitorizasyon
Ahmet Uğur Demir

14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:00

PEDİATRİK UYKU BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları:
Kutluhan Yılmaz, Hayriye Uğur Özçelik

Çocukluk Çağının Davranışsal İnsomnisi ve Tedavi Modelleri
Murat Demet

Çocuklukta Uykuda Solunum Bozuklukları
Hayriye Uğur Özçelik

Çocukluk Döneminde Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Huzursuz Uyku Bozukluğu Kutluhan Yılmaz

15:00 - 16:00

UYKU TIBBI MERKEZİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
İbrahim Öztura, İlkay Alancı

Uyku Tıbbı Merkezi Özellikleri ve Yönetimi
İbrahim Öztura

Uyku Tıbbı Merkezinde Acil Sorunlar ve Çözümler
İlkay Alancı

16:00 - 17:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Murat Demet

Pediatrik Uyku Laboratuvarına Başvuran Çocukların Klinik ve Polisomnografik Özellikleri
Meltem Sabancı

REM Uyku Davranış Bozukluğu Hastaları ile Atonisiz REM Hasta Grupları Arasında Tonus Artış Oranlarındaki Farkın Araştırılması
Dilara Mermi Dibek

Ağır Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Retina Lif Kalınlığı ve Görme Yolları Üzerine Etkilerinin Optik Koherens Tomografi ve Görsel Uyarılmış Potansiyeller Kullanılarak Değerlendirilmesi
Ayşegül Şeyma Sarıtaş

Narkolepsi Hastalarında Üstbiliş İşlevlerinin Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
Süreyya Akyıldırım Çor

Kronik Kalp Yetmezliği Hastalarında Uyku Mimarisi
Aylin Bican Demir

Atonisiz Rem ile Birlikte Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Primer veya Sekonder Ayırımında Yordayıcı Faktörler
Didem Tezen

Ani Başlangıçlı Narkolepsi Tip 1 Hastasında Erken Dönemde IVIG Tedavisi Deneyimi
Didem Tezen

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Konulan Erkek Bireylerde Öfke, Saldırganlık ve Androjen Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması Deniz Oruç
16:00 - 17:00 TEMEL YAŞAM DESTEK KURSU
Oturum Başkanları: Utku Oğan Akyıldız, Neslihan Tamuca

Teorik ve Pratik Eğitimi
Mücahit Avcil
11 KASIM 2023, CUMARTESİ
HEKİM KONGRESİ
A SALONU
TEKNİSYEN KONGRESİ
B SALONU
08:00 - 09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Murat Aksu, Hikmet Yılmaz

Persistent Postural-Perceptual Dizziness Tanılı Hastalarda Uyku Değişikliğinin Araştırılması
Arif Tolga Sönmez

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tanılı Hastalarda Polisomnografi (PSG) Bulguları ve Nusinersen Tedavisinin PSG Bulgularına Etkisi
H. Uğur Özçelik

Konjenital Miyopati ve Konjenital Musküler Distrofi Hastalarında Polisomnografi Bulguları: Hacettepe Deneyimi
H. Uğur Özçelik

Epilepsi Tanısı Olan Hastalarda Polisomnografide Atonisiz REM Uykusu Bulgularının İrdelenmesi
Rümeysa Unkun

18-25 Yaş Arasındaki Gençlerde Sabahçıl-Akşamcıl Kronotipini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Mehmet Koçer

Erişkin Yaş Grubunda Huzursuz Uyku Bozukluğu: Yeni Bir Klinik Antiteye Doğru
Merve Aktan Süzgün

Deklaratif Bellek ve NREM Evre II Uyku İğciklerinin İlişkisi
Nihan Nur Ceran Gürlek

Sağlıklı Bireylerde REM Uyku Yapılanmasına Yönelik Bir Ön Araştırma
Nihan Nur Ceran Gürlek
08:00 – 09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Bülent Devrim Akçay, Zeynep Zeren Uçar

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Mesrure Köseoğlu

Uyku Merkezinde REM İlişkili Uyku Apne Sendromu Tanısıyla İzlenen Hastaların Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özlem Akdoğan

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Hastalık Şiddetinin Koroidal Kalınlığa Etkisi
Sinem Karabulut

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Almış Hastalarda Median Sinir Kutanöz Sessiz Periyodu İncelemesi
Tuğçe Çaman

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında İnterosepsiyon İşlevlerinin İncelenmesi
Mahmut Bilal Çaman

Hafif Derece Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ayarlanabilir Ağız İçi Apareyin Etkinliği: Olgu Sunumu
H. Bilkay Karaman

Uyku Testi Yapılan Olgularımızda Obesite ile Uyku Apne Derecesi Arasındaki Korelasyon
Orhan Dalkılıç

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Tanısı ile İzlenen Hastaların Uyku Apne Sendromu Sıklığının ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Burcu Çapraz Yavuz
09:00 - 10:00

UYKU HASTALIKLARINDA MEDİKOLEGAL DURUMLAR
Oturum Başkanları:
Hikmet Yılmaz, Hikmet Fırat

Uyku Hastalıklarında Özürlülük - Maluliyet
Melike Yüceege

Uyku Hastalıklarında Askerlik ve Polislik
Güray Koç

Uyku Hastalıklarında Sürücü Belgesi
Hikmet Yılmaz

09:00 – 10:00

UYKU; AZ MI? ÇOK MU?
Oturum Başkanı:
Murat Demet

Az Uyuyorum
Murat Demet

Çok Uyuyorum
Kadriye Ağan

10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30

ÖZEL GRUPLARDA UYKU
Oturum Başkanı: Deniz Tuncel Bektaş, Bülent Devrim Akçay

Gebelikte Uykunun Önemi, Uyku Bozukluklarının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri
Nergiz Hüseyinoğlu

Yaşlılıkta Uykuda Görülen Değişiklikler, Sık Görülen Uyku Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları
Bülent Devrim Akçay

Yoğun Bakımda Uyku ve Prognoza Etkileri
Mehmet Ali Habeşoğlu

10:30 - 11:30

UYKUDA ANORMAL DAVRANIŞLAR
Oturum Başkanları:
Derya Karadeniz, Aysun Tunalı

Parasomniler; Olgu örnekleri ile
Derya Karadeniz

Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları; Olgu Örnekleri ile
Derya Karadeniz

12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00

UYKU VE İLİŞKİLİ DURUMLAR
Oturum Başkanları: Hikmet Fırat, Sevda İsmailoğulları

Uyku ve Baş Ağrısı
Hikmet Yılmaz

Uyku ve Bağışıklık Sistemi
Mesrure Köseoğlu

Uyku ve Kanser
Ayşın Kısabay Ak

13:30 - 15:00

AZ KONUŞTUKLARIMIZ…
Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Benbir Şenel

Arousal; Neden Önemli, Ne Gösteriyor?
Dilara Mermi Dibek

Rezidüel Uykululuk
Sevgi Ferik

Huzursuz Uyku Bozukluğu
Gülçin Benbir Şenel

15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30

EMOSYONEL TRAVMA - DEPREM VE UYKU
Oturum ve Başkanları: M. Murat Demet, Sinan Yetkin

Uyku ve Duygu Düzenlenmesi
M. Murat Demet

Travma ve Uyku Bozuklukları
Sinan Yetkin

Travma ve Gece Kabusları
Erhan Akıncı

15:30 - 17:00

"KONUŞMADIKLARIMIZI" KONUŞALIM…
Oturum Başkanları: Murat Aksu, Simge Arda

Otomatik Uyku Analizi
Sevda İsmailoğulları

Otomatik PAP Titrasyonu
Zeynep Zeren Uçar

12 KASIM 2023, PAZAR
HEKİM KONGRESİ
A SALONU
TEKNİSYEN KONGRESİ
B SALONU
08:30 - 09:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Utku Oğan Akyıldız
09:00 - 11:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4
11:00 - 12:00 TUTD YETERLİLİK SINAVI
12:00 - 12:30 KAPANIŞ