Bilimsel Program

02 Ekim 2019, Çarşamba
09:00 - 13:30 Giriş İşlemleri
  A Salonu B Salonu
  POLİSOMNOGRAFİ KURSU UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KURSU
  Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin
  Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil
13:30 - 14:00 Elektrofizyolojiye Giriş
Dr. Sinan Yetkin
13:30 - 14:10 Uykuda Hareket Bozuklukları Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri ve Tedavi
Dr. Murat Aksu
14:00 - 14:30 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Dr. Barış Baklan
14:10 - 14:40

İnsomni Tanı Kriterleri, Klinik Özellikleri ve Tedavi
Dr. Fuat Özgen

14:30 - 14:45 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Deniz Tuncel
14:40 - 15:00
Sirkadyen Ritm Bozuklukları
Dr. Hikmet Yılmaz

14:45 - 15:00 Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Dr. Melike Yüceege
15:00 - 15:20 Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
Dr. Gülçin Benbir Şenel
15:00 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 kriterlerine göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Dr. İbrahim Öztura
15:20 - 15:40 Normal Varyantlar, Uyku Bozukluğu Varsayılan Durumlar
Dr. Aylin Bican Demir
15:40 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:30 Oturum Başkanları : Dr. Sadık Ardıç, Dr. Fatma Nida Taşçılar Oturum Başkanları: Dr. Oya İtil, Dr. Fuat Özgen
16:00 - 16:30 Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
Dr. Kadriye Agan
16:30 - 16:50 Uykuda Hareket Skorlaması
Dr. Fatma Nida Taşçılar
Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri
Dr. Sibel Özkurt
16:50 - 17:10 Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
Dr. Nergiz Hüseyinoğlu
Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları 1 (Santral Apne Sendromları-Hipoventilasyon Sendromları): Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Dr. Sezai Taşbakan
17:10 - 17:30 Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
Dr. Gülfem Yurteri
17:30 - 18:00 Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Dr. Sadık Ardıç
Obstruktif uyku apne sendromu: Tedavi yöntemleri (Ağız içi cihazlar, PAP tedavisi, cerrahi endikasyonları)
Dr. Zeynep Zeren Uçar
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı

Uyku Çalışmalarının Geleceği
Dr. Hamdullah Aydın
03 Ekim 2019, Perşembe
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 1

OSAS'ın Nadir Konuşulan Sistemik Etkileri

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz

OSAS ve Oftalmolojik Sistem
Dr. Ayşin Kısabay

OSAS ve Endotelyal Sistem
Dr. Tuğba Göktalay

OSAS ve Kognisyon
Dr. Erhan Akıncı

Açılış Konuşmaları

Dernek Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Teknisyen Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız

Teknisyen Temsilcisi: Tekn. Neslihan Tamuca

10:00 - 11:00 PANEL 2

Hipersomni Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Yılmaz, Dr. İbrahim Öztura

Hipersomni Yakınmasına Tanı ve Ayırıcı Tanı Yaklaşımı
Dr. İbrahim Öztura

Hipersomnide Güncel ve Gelecek Tedaviler
Dr. Hikmet Yılmaz
Oturum Başkanları: Dr. Fuat Özgen

Uyku Tıbbı Tarihçesi: Nereden Nereye
Dr. Hamdullah Aydın
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 PANEL 3

Uyanıklıktan Uykuya - Elektrofizyolojiden Kliniğe Geçiş

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Vijilansın Nörofizyolojisi ve Patolojileri
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Solunum Fizyolojisi ve Patolojileri
Dr. Nejat Altıntaş

Kas Tonusu ve Patolojileri
Dr. Deniz Tuncel
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Öztura, Tekn. Hakan Özgün

Uyanıklıktan Uykuya Yolculuk

Dr. Barış Baklan
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL 4

Sirkadiyen Sistem ve Etkileri

Oturum Başkanları: Dr. Murat Aksu, Dr. Turan Atay

Sirkadiyen Sistem Fizyolojisi
Dr. Murat Aksu

Sirkadiyen Sistem ve Malignite Fizyopatolojisi
Dr. Nejat Altıntaş

Sirkadiyen Sistem ve Ruhsal Durum
Dr. Sinan Yetkin
Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Benbir Şener, Tekn. Aysun Tunalı

Polisomnografi Gerekli mi?

Tekn. Aysun Tunalı

Evde mi, Uyku Merkezinde mi?
Tekn. Şevkiye Birtanır
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 PANEL 5

Sirkadiyen Sistem ve Tedavi Etkileşimi

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Öztura, Dr. Ahmet Uğur Demir

Nörolojik Hastalıklarda Tedavi
Dr. Deniz Tuncel

Psikiyatrik Hastalıklarda Tedavi
Dr. M. Murat Demet

Solunum Sistemi Hastalıklarında Tedavi
Dr. Ahmet Uğur Demir
Oturum Başkanları: Dr. Murat Aksu, Tekn. Simge Arda

Uyku Tekniker / Teknisyen Tanımlamaları ve Eğitimi

Müge Yılmaz

Uyku Tekniker / Teknisyen Sorumlulukları
Tekn. Simge Arda
17:00 - 18:00 PANEL 6

Uyku Tıbbında Medikolegal Sorunlar

Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Fırat, Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Özürlülük ve Maluliyet
Dr. Hikmet Fırat

Sürücü Belgesi
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Askerlik
Dr. Güray Koç
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Öztura, Tekn. İlkay Alancı

Uyku Tekniker / Teknisyenlerinin Gece Yaşantısı
Tekn. İlkay Alancı
18:00 - 19:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Banu Salepçi
 
04 Ekim 2019, Cuma
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 7

Rüya

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Rüya Mekanizması
Dr. Sevda İsmailoğulları

Rüyada Kognisyon ve Bilinç
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Patolojik Rüya
Dr. Utku Ogan Akyıldız
Oturum Başkanı: Dr. Fatma Nida Taşçılar, Tekn. Sena Çetinkaya

Uykuda Hareket Bozuklukları

Dr. Fatma Nida Taşçılar

Tanısal Testler
Tekn. Sena Çetinkaya
10:00 - 11:00 KONFERANS 1

REM Uykusu Davranış Bozukluğu ile Alfa Sinukleinopatiler Arasındaki İlişki
Dr. Yuichi Inoue
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Uğur Demir, Tekn. Emre Varol

Uykuda Solunum Bozuklukları

Dr. Ahmet Uğur Demir

Tanısal Testler
Tekn. Emre Varol
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 PANEL 8

OSAS'ta Güncel Konular

Oturum Başkanı: Oya İtil

Güncel Tanı Yaklaşımı ve Yenilikler (AHİ Tanıda Yeterli mi?)
Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

OSAS Cerrahisinde Neredeyiz?
Dr. Mehmet Ömür
Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız, Tekn. Hakan Kayapınar

Hipersomni / Hipersomnolans

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Tanısal Testler
Tekn. Hakan Kayapınar
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 KONFERANS 2

Uyku Uyanıklık Siklusunda Preoptik Alanın Rolü ve Hipotalamik Regulasyon
Dr. Hrudananda Mallick
Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Ağan, Tekn. Kadir Lale

Parasomni

Dr. Kadriye Ağan

Tanısal Testler
Tekn. Kadir Lale
14:30 - 15:30 PANEL 9

Uykuda Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Tedaviler

Oturum Başkanları: Dr. Sadık Ardıç, Dr. Banu Salepçi

PAP Tedavisi Faydaları
Dr. Zeynep Zeren Uçar

PAP Tedavisi Yan Etkileri
Dr. Banu Salepçi

PAP Dışı Non-invaziv Tedavi Yöntemleri
Dr. Ceyda Kırışoğlu
Oturum Başkanı: Dr. Sevda İsmailoğulları, Tekn. Neslihan Tamuca

Pediyatrik Hastalarda Polisomnografi Uygulamaları

Dr. Sevda İsmailoğulları
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 PANEL 10

Uyku Tıbbında Kronobiyoloji

Hayvan Modellerinde Uyku Uyanıklık Regülasyonu
Dr. Hrudananda Mallick

Aşırı Gündüz Uykululuğunda Sirkadyen Ritmin Rolü
Dr. Yuichi Inoue

Sistemik Hastalıklarda Sirkadyen Ritmin Rolü
Dr. Murat Aksu

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz, Tekn. Aysun Tunalı

Uyku; Gençlikten Yaşlılığa
Dr. Derya Karadeniz

17:00 - 18:00 PANEL 11

Hareket Bozuklukları ve Uyku

Oturum Başkanları: Dr. Derya Karadeniz, Dr. Kezban Arslan

Huzursuz Bacaklar Sendromunun Tanı ve Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Dr. Derya Karadeniz

Bruksizime Ne Kadar Hakimiz
Dr. Kezban Arslan

HBS Dışı Hareket Bozukluklarına Yaklaşım
Dr. Aylin Bican
Sözel Bildiri Oturumu - 1
18:00 - 19:00 TUTD GENEL KURUL  
05 Ekim 2019, Cumartesi
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 12

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Sorunlarına Yaklaşım

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Anksiyete Bozuklukları
Dr. Bülent Devrim Akçay

Duygudurum Bozuklukları ve Psikotik Bozukluklar
Dr. Sinan Yetkin

Bağımlılık ve Uyku
Dr. Mustafa Güleç
Hastam Uyumuyor, Ne Yapayım?

Oturum Başkanı: Dr. Deniz Tuncel, Tekn. Mehmet Arslan

İlk Gece Etkisi
Tekn. Mehmet Arslan

Titrasyon Gecesi
Tekn. Hakan Kayapınar
10:00 - 11:00 PANEL 13

Nokturnal Paroksismal Olaylarda Ayırıcı Tanı

Oturum Başkanları: Dr. Barış Baklan, Dr. Sevda İsmailoğulları

Nokturnal Nöbetler
Dr. Barış Baklan

Parasomniler
Dr. İrsel Tezel

Diğer Nokturnal Paroksismal Olaylar
Dr. Sevda İsmailoğulları

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren Uçar, Tekn. Kadir Tunç

PAP Cihazları; Endikasyon ve Uygulamalar
Dr. Zeynep Zeren Uçar

11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
Kısa süre sonra ilan edilecektir
Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren Uçar, Tekn. Kadir Tunç

Zorlu Hastalarda PAP Yönetimi

Tekn. Kadir Tunç
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 PANEL 14

Çocuklarda Uyku Bozuklukları

Oturum Başkanı: Dr. Uğur Özçelik

Çocuklarda OSAS
Dr. Uğur Özçelik

Çocuklarda Bağımlılık ve İnsomni
Dr. Bülent Devrim Akçay
PAP Uyumunu Nasıl Arttırırım?

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat, Tekn. İlkay Alancı

Titrasyon Gecesi, Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı?
Tekn. Kadir Tunç

Hangi Maske, Hangi Cihaz?
Tekn. İlkay Alancı
15:00 - 16:00 PANEL 15

Oturum Başkanları:
Dr. Sadık Ardıç, Dr. Yüksel Peker

Hipertansiyon
Dr. Yüksel Peker

Diyabet
Dr. Sadık Ardıç

Obezite
Dr. Neşe Dursunoğlu

Hastam Uyuyor, Ben Uyanığım...

Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız, Tekn. Neslihan Tamuca

Vardiyalı Çalışma, Sirkadiyen Sistem
Tekn. Hakan Özgün

Teknisyen Sağlığı
Tekn. Neslihan Tamuca

16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30

PANEL 16

İnsomni Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanı: Dr. Hamdullah Aydın

Semptomdan Kliniğe İnsomninin Değerlendirmesi
Dr. Hamdullah Aydın

İnsomnide Davranışçı Tedaviler
Dr. Sinan Yetkin

İnsomnide Farmakolojik Tedaviler
Dr. Turan Atay

Sözel Bildiri Oturumu - 2
06 Ekim 2019, Pazar
08:00 - 09:00

TUTD YETERLİLİK SINAVI

Sınav katılım koşulları için tıklayınız

 

20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi - 7. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi

20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi - 7. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi