Bilimsel Program

02 Ekim 2019, Çarşamba
09:00 - 13:30 Giriş İşlemleri
  A Salonu B Salonu
  POLİSOMNOGRAFİ KURSU UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KURSU
13:30 - 14:00 Elektrofizyolojiye Giriş Uykuda Hareket Bozuklukları Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri ve Tedavi
14:00 - 14:30 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri İnsomni Tanı Kriterleri, Klinik Özellikleri ve Tedavi
14:30 - 14:45 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi Sirkadyen Ritm Bozuklukları
14:45 - 15:00 Artefaktlar ve Artefakt Giderme Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
15:00 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 kriterlerine göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması Normal Varyantlar, Uyku Bozukluğu Varsayılan Durumlar
15:40 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:30 Uykuda Solunum Olayları Skorlaması Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
16:30 - 16:50 Uykuda Hareket Skorlaması Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri
16:50 - 17:10 Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları 1 (Santral Apne Sendromları-Hipoventilasyon Sendromları): Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
17:10 - 17:30 Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
17:30 - 18:00 Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri Obstruktif uyku apne sendromu: Tedavi yöntemleri (Ağız içi cihazlar, PAP tedavisi, cerrahi endikasyonları)
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı

Uyku Çalışmalarının Geleceği
03 Ekim 2019, Perşembe
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 1

OSAS'ın Nadir Konuşulan Sistemik Etkileri

OSAS ve Oftalmolojik Sistem

OSAS ve Endotelyal Sistem

OSAS ve Kognisyon
Önceki yıllarda olduğu gibi kongre bilimsel kurulu sizler için nitelikli bir program hazırlığı yapmaktadır. Kısa süre sonra ilan edilecektir.
10:00 - 11:00 PANEL 2

Çocuklarda Uyku Bozuklukları

Çocuklarda OSAS

Çocuklarda Bağımlılık ve İnsomni
 
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 PANEL 3

Uyanıklıktan Uykuya - Elektrofizyolojiden Kliniğe Geçiş

Vijilansın Nörofizyolojisi ve Patolojileri

Solunum Fizyolojisi ve Patolojileri

Kas Tonusu ve Patolojileri
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PANEL 4

Sirkadiyen Sistem ve Etkileri

Sirkadiyen Sistem Fizyolojisi

Sirkadiyen Sistem ve Malignite Fizyopatolojisi

Sirkadiyen Sistem ve Ruhsal Durum
 
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 PANEL 5

Sirkadiyen Sistem ve Tedavi Etkileşimi

Nörolojik Hastalıklarda Tedavi

Psikiyatrik Hastalıklarda Tedavi

Solunum Sistemi Hastalıklarında Tedavi
 
17:00 - 18:00 PANEL 6

Uyku Tıbbında Medikolegal Sorunlar

Özürlülük ve Maluliyet

Sürücü Belgesi

Askerlik
 
18:00 - 19:00 Akılcı İlaç Kullanımı  
04 Ekim 2019, Cuma
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 7

Rüya

Rüya Mekanizması

Rüyada Kognisyon ve Bilinç

Patolojik Rüya
 
10:00 - 11:00 KONFERANS 1

Konu : Kısa süre sonra ilan edilecektir
Konuşmacı: Kısa süre sonra ilan edilecektir
 
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 PANEL 8

OSAS'ta Güncel Konular

Güncel Tanı Yaklaşımı ve Yenilikler (AHİ Tanıda Yeterli mi?)

OSAS Cerrahisinde Neredeyiz?
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 KONFERANS 2

Konu : Kısa süre sonra ilan edilecektir
Konuşmacı: Kısa süre sonra ilan edilecektir
 
14:30 - 15:30 PANEL 9

Uykuda Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Tedaviler

PAP Tedavisi Faydaları

PAP Tedavisi Yan Etkileri

PAP Dışı Non-invaziv Tedavi Yöntemleri
 
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 PANEL 10

Hipersomni Tanı ve Tedavisinde Yenilikler


Hipersomni Yakınmasına Tanı ve Ayırıcı Tanı Yaklaşımı

Hipersomnide Güncel ve Gelecek Tedaviler
 
17:00 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 19:00 PANEL 11

Hareket Bozuklukları ve Uyku

Huzursuz Bacaklar Sendromunun Tanı ve Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar

Bruksizime Ne Kadar Hakimiz

HBS Dışı Hareket Bozukluklarına Yaklaşım
Sözel Bildiri Oturumu - 1
05 Ekim 2019, Cumartesi
  HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:00 PANEL 12

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Sorunlarına Yaklaşım

Anksiyete Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları ve Psikotik Bozukluklar

Bağımlılık ve Uyku
 
10:00 - 11:00 PANEL 13

Nokturnal Paroksismal Olaylarda Ayırıcı Tanı

Nokturnal Nöbetler

Parasomniler

Diğer Nokturnal Paroksismal Olaylar
 
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
Kısa süre sonra ilan edilecektir
 
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 KONFERANS 3

Konu: Kısa süre sonra ilan edilecektir
Konuşmacı: Kısa süre sonra ilan edilecektir
 
15:00 - 16:00 PANEL 14

Metabolik Sistem ve Uyku

Hipertansiyon

Diyabet

Obezite
 
16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 PANEL 15

İnsomni Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Semptomdan Kliniğe İnsomninin Değerlendirmesi

İnsomnide Davranışçı Tedaviler

İnsomnide Farmakolojik Tedaviler
Sözel Bildiri Oturumu - 2
06 Ekim 2019, Pazar
08:00 - 09:00 TUTD YETERLİLİK SINAVI  

20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi - 7. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi

20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi - 7. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi