Bilimsel Program

03 Kasım 2021, Çarşamba
A Salonu
(Polisomnografi Kursu)
B Salonu
(Uyku Bozukluklarında Kullanılan Ölçekler)
09:00 - 13:30 Giriş İşlemleri
13:30 - 14:00 Elektrofizyolojiye Giriş 13:30 - 14:00 Genel Uyku Kalitesini Değerlendiren Testler
14:00 - 14:30 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri 14:00 - 14:30 İnsomniada Kullanılan Testler
14:30 - 14:45 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi 14:30 - 15:00 Uykuda Solunum Bozuklarını Değerlendiren Testler
14:45 - 15:00 Artefaktlar ve Artefakt Giderme 15:00 - 15:20 Sirkadiyen Ritim Bozuklarındaki Testler
15:00 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 Kriterlerine Göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması 15:20 - 15:40 Uykuda Hareket Bozuklarını Değerlendiren Testler
15:40 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:30 Uykuda Solunum Olayları Skorlaması 16:00 - 16:30 Parasomnide Kullanılan Testler
16:30 - 16:50 Uykuda Hareket Skorlaması 16:30 - 17:00 Uyku Bozuklarında Kullanılan Psikiyatrik Testler
16:50 - 17:10 Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması    
17:10 - 17:30 Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması    
17:30 - 18:00 Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri    
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı
Olgu Sunumları ile İnsomni Pratiği
04 Kasım 2021, Perşembe
Hekim Kongresi Teknisyen Kongresi
09:00 - 10:00 PANEL 1 - İnsomnide Yenilikler

Transdiagnostik Yönden İnsomni

İnsomnide Etiyopatogenez

İnsomnide Tanı ve Tedavi Kılavuzları
09:00 - 10:00 Açılış Konuşmaları

TUTD Tekniker ve Teknisyenleri Neler Yaptık, Neler Yapacağız?
10:00 - 11:00 PANEL 2- OSAS Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar

Solunum Kas ve Orafarengiel Ekzersizler

Cerrahi Yaklaşımda Yenilikler

OSAS Tedavisinde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
10:00 - 11:00 Uyku ve Evrim

Uyku, Evrimsel Süreçte Neler Var?
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 PANEL 3 - Huzursuz Bacaklar Sendromu Fizyopatoloji ve Tedavisinde Yenilikler

Fizyoptolojide Güncel Gelişmeler

Tedavide Güncel Gelişmeler
11:30 - 12:30 Uykunun Fizyolojisi ve Gerekliliği

Uykunun Fizyolojisi

Neden Uyuyoruz, Uyumazsak Ne Olur?
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Mini Uydu Sempozyumu 1    
14:00 - 15:00 PANEL 4 - Sirkadiyen Ritim Bozukları ve Kronoterapi

Uyku Bozukluklarında Kronoterapi

Kronoterapinin Medikal Hastalıkların Tedavisine Getirdiği Artılar

Dirençli Sirkadyen Ritimlerde Tedavi
14:00 - 15:00 Çok Uyuyorum

Hipersomni / Hipersomnolans Tanımı ve Hastalıkları

Tanısal Testler
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 PANEL 5 - Nörooftalmoloji ve Nörootoloji Pratiğinde Uykuda Solunum Bozukluklarının Değerlendirilmesi

Uykuda Solunum Bozuklukları ile Oftalmolojik Hastalıkların Birlikteliği

Uykuda Solunum Bozuklukları Gözdeki Vasküler Yapıları ve Retinayı Etkiler mi?

Dizziness ve Vertigosu Olan Hastalarda Uykuda Solunum Bozukluklarının Değerlendirilmesi
15:30 - 17:00 Deli Yatıyorum

Uykuda Hareket Bozuklukları

Tanısal Testler
17:00 - 18:00 PANEL 6 - Narkolepside Yenilikler

Fizyopatoloji (Covid ve Aşı Sonrası Epidemiyolojik Değişiklikler?)

Tedavide Yenilikler
17:00 - 18:00 Tıkanıyorum

Uykuda Solunum Bozuklukları

Tanısal Testler
18:00 - 19:00 Akılcı İlaç Kullanımı 18:00 - 19:00 Tekniker ve Teknisyen Grubu Temsilci Seçimi
05 Kasım 2021, Cuma
Hekim Kongresi Teknisyen Kongresi
09:00 - 10:00 PANEL 7 - Tekrarlayan Hipersomniler

Kleine Levine Sendromu: Ensefalopati ? Uyku Bozukluğu ?

Tekrarlayan Hipersomnileri Nasıl Tedavi Etmeliyiz ?
09:00 - 10:00 Uyuyamıyorum

İnsomni Tanımı ve İlişkili Hastalıklar

Tanısal Yöntemler
10:00 - 11:00 PANEL 8 - Dirençli İnsomniye Yaklaşım ( Olgu Örnekleriyle )

Hasta Tanısının Gözden Geçirilmesi

Eklektik Yaklaşımla Tedavi Planının Oluşturulması
10:00 - 11:00 Nedir Bu Cihaz?

PAP Cihazları ve Kullanım Endikasyonları
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu 1 11:30 - 12:30 Çok Güzel Uyudum

İyi Titrasyon Nasıl Yapılır?

Hangi Maske?
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Mini Uydu Sempozyumu 2 13:30 - 14:30 Başarısız Titrasyon Sorunları ve Çözümleri
14:00 - 15:30 PANEL 9 - Özel Durumlarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi

Minimal Semptomatik Obstrüktif Apne Tedavisi

Mental Retardasyona Yol Açan Özel Durumlar ve Demansta Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi

Nöromusküler Hastalıklarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi

Endokrin Bozukluklarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi
14:30 - 15:30 Sadece Uyku Apnesi mi? Başka?

Uyku merkezinde diğer testler (ÇULT-UST)

Uyku merkezinde diğer testler (ZHT-NPT)
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 PANEL 10 - Non REM Uyku Parasomnileri

Arousal Bozuklukları

Uykuda Yeme Bozukluğu

Uykuda Seksüal Aktivite Bozuklukları
16:00 - 17:00 Pratik

Polisomnografiye Hastanın Hazırlanması ve Bağlantısı
17:00 - 18:00 PANEL 11 - REM Uyku Davranış Bozukluğu

Fizyopatoloji ve Klinik

Nörodejeneratif Hastalıklarla İlişkisi
17:00 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu 1
15:30 - 16:00 Kahve Arası
18:00 - 19:00 TUTD Genel Kurulu    
06 Kasım 2021, Cumartesi
Hekim Kongresi Teknisyen Kongresi
09:00 - 10:00 PANEL 12 - Covid ve Uyku 1

Covid ve İnsomnia

Covid ve Sirkadiyen Ritim Bozukları, Hipersomnia
09:00 - 10:00 Haydi Skorlayalım

Uyanıklık ve Uyku Evrelerinin Değerlendirilmesi
10:00 - 11:00 PANEL 13 - Covid ve Uyku 2

Covid ve Uyku Laboratuvarları Yönetimi

Covid ve Uyku Apne İlişkisi ve Tedavi Yönetimi
10:00 - 11:00 Haydi Skorlayalım

Solunumun Değerlendirilmesi

Uykuda Solunum Bozuklukları Tanısında Kullanılan Anketler
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu 2 11:30 - 12:30 Haydi Skorlayalım

Hareket ve Diğer Olaylar
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 PANEL 14 - Uyku Tıbbında Medikolegal Sorunlar

Özürlülük ve maluliyet

Sürücü belgesi

Askerlik
14:00 - 16:00 Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Uyanıklık ve Uyku Evrelerinin Değerlendirilmesi

Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Solunum Olaylarının Değerlendirilmesi

Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Hareket Olaylarının Değerlendirilmesi
15:00 - 16:00 PANEL 15 - Pediatrik Uyku (Narkolepsi, Çocuklarda Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları, Uykuda Hareket Bozuklukları)

Narkolepsi

Hareket Bozuklukları

Çocuklarda Solunum Bozuklukları
16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 Konferans

Uykuda Nöropsikolojik İşlevler
16:30 - 17:30 Sözel Bildiri Oturumu 2
07 Kasım 2021, Pazar
09:00 - 10:00 TUTD Yeterlilik Sınavı