Bilimsel Program

05 Kasım 2021, Cuma
A Salonu
(Polisomnografi Kursu)
B Salonu
(Uyku Bozukluklarında Kullanılan Ölçekler)
13:30 - 14:00 Oturum Başkanı: Dr. Banu Salepçi

Elektrofizyolojiye Giriş
Dr. Burcu Oktay Arslan
13:30 - 14:00

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Uğur Demir

Genel Uyku Kalitesini Değerlendiren Testler
Dr. Ahmet Uğur Demir

14:00 - 14:30 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Dr. Banu Salepçi
14:00 - 14:30

İnsomniada Kullanılan Testler
Dr. Sinan Yetkin

14:30 - 14:45 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Deniz Tuncel
14:30 - 15:00

Uykuda Solunum Bozuklarını Değerlendiren Testler
Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

14:45 - 15:00 Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Dr. Melike Yüceege
15:00 - 15:20

Sirkadiyen Ritim Bozuklarındaki Testler
Dr. Kezban Aslan

15:00 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 kriterlerine göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Dr. Sevda İsmailoğulları
15:20 - 15:40

Uykuda Hareket Bozuklarını Değerlendiren Testler
Dr. Gülçin Benbir

15:40 - 16:00 Ara
16:00 - 16:30

Oturum Başkanları: Dr. Oya İtil

Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

16:00 - 16:30

Oturum Başkanı: Dr. Murat Demet

Parasomnide Kullanılan Testler
Dr. Aylin Bican Demir

16:30 - 16:50

Uykuda Hareket Skorlaması
Dr. Kezban Aslan

16:30 - 17:00

Uyku Bozuklarında Kullanılan Psikiyatrik Testler
Dr. Murat Demet

16:50 - 17:10

Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
Dr. Nergiz Hüseyinoğlu

   
17:10 - 17:30

Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
Dr. Oya İtil

   
17:30 - 18:00

Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Dr. Sadık Ardıç

   
18:00 - 18:15 Ara
18:15 - 18:30 Açılış Töreni
18:30 - 20:30 Açılış Konferansı

Olgu Sunumları ile İnsomni Pratiği

Dr. Fuat Özgen
06 Kasım 2021, Cumartesi
Hekim Kongresi Teknisyen Kongresi
09:00 - 10:00

PANEL 1 - İnsomnide Yenilikler

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Transdiagnostik Yönden İnsomni
Dr. Sinan Yetkin

İnsomnide Etiyopatogenez
Dr. Erhan Akıncı

İnsomnide Tanı ve Tedavi Kılavuzları
Dr. Bülent Devrim Akçay

09:00 - 10:00 Açılış Konuşmaları

TUTD Tekniker ve Teknisyenleri Neler Yaptık, Neler Yapacağız?
Dr. İbrahim Öztura, Dr. Utku Oğan Akyıldız, Tekn. Neslihan Tamuca
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:15

PANEL 2 - OSAS Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Solunum Kas ve Orafarengiel Ekzersizler
Dr. Nurel Ertürk

Cerrahi Yaklaşımda Yenilikler
Dr. Kıvanç Günhan

OSAS Tedavisinde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Dr. Sadık Ardıç

10:15 - 11:15

Uyku ve Evrim

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Öztura, Tekn. Neslihan Tamuca

Uyku, Evrimsel Süreçte Neler Var?
Dr. Murat Aksu

11:15 - 11:30 Ara
11:30 - 12:30

PANEL 3 - Huzursuz Bacaklar Sendromu Fizyopatoloji ve Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Fizyoptolojide Güncel Gelişmeler
Dr. Murat Aksu

Tedavide Güncel Gelişmeler
Dr. Gülçin Benbir

11:30 - 12:30

Uykunun Fizyolojisi ve Gerekliliği

Oturum Başkanları: Dr. Utku Oğan Akyıldız, Tekn. Hakan Kayapınar

Uykunun Fizyolojisi
Dr. Demet İlhan Algın

Neden Uyuyoruz, Uyumazsak Ne Olur?
Dr. Utku Oğan Akyıldız

12:30 - 13:00 Yemek Arası
13:00 - 14:00

PANEL 4 - Sirkadiyen Ritim Bozukları ve Kronoterapi

Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Ağan

Uyku Bozukluklarında Kronoterapi
Dr. Gülin Sunter

Kronoterapinin Medikal Hastalıkların Tedavisine Getirdiği Artılar
Dr. İbrahim Öztura

Dirençli Sirkadyen Ritimlerde Tedavi
Dr. Kadriye Ağan

13:00 - 14:00

Çok Uyuyorum

Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Benbir, Tekn. Aysun Tunalı

Hipersomni / Hipersomnolans Tanımı ve Hastalıkları
Dr. Gülçin Benbir

Tanısal Testler
Tekn. Aysun Tunalı

14:00 - 14:15 Ara
14:15 - 15:45

PANEL 5 - Nörooftalmoloji ve Nörootoloji Pratiğinde Uykuda Solunum Bozukluklarının Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz

Uykuda Solunum Bozuklukları ile Oftalmolojik Hastalıkların Birlikteliği
Dr. Mutlu Acar

Uykuda Solunum Bozuklukları Gözdeki Vasküler Yapıları ve Retinayı Etkiler mi?
Dr. Ayşın Kısabay Ak

Dizziness ve Vertigosu Olan Hastalarda Uykuda Solunum Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Dr. Hikmet Yılmaz

14:15 - 15:45

Deli Yatıyorum

Oturum Başkanları: Dr. Derya Karadeniz, Tekn. Emre Erdoğan

Uykuda Hareket Bozuklukları
Dr. Derya Karadeniz

Tanısal Testler
Tekn. Emre Erdoğan

15:45 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00

PANEL 6 - Narkolepside Yenilikler

Oturum Başkanı: Dr. Kezban Aslan

Fizyopatoloji (Covid ve Aşı Sonrası Epidemiyolojik Değişiklikler?)
Dr. Kezban Aslan

Tedavide Yenilikler
Dr. Derya Karadeniz

16:00 - 17:00

Tıkanıyorum

Oturum Başkanları: Dr. Neşe Dursunoğlu, Tekn. İlkay Alancı

Uykuda Solunum Bozuklukları
Dr. Neşe Dursunoğlu

Tanısal Testler
Tekn. İlkay Alancı

17:00 - 17:15 Ara
17:15 - 18:15

PANEL 7 - Tekrarlayan Hipersomniler

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Kleine Levine Sendromu: Ensefalopati ? Uyku bozukluğu ?
Dr. İbrahim Öztura

Tekrarlayan Hipersomnileri Nasıl Tedavi Etmeliyiz ?
Dr. Barış Baklan

17:15 - 18:15

Uyuyamıyorum

Oturum Başkanları: Dr. Sinan Yetkin, Tekn. Sadettin Cengiz

İnsomni Tanımı ve İlişkili Hastalıklar
Dr. Bülent Devrim Akçay

Tanısal Yöntemler
Tekn. Sadettin Cengiz

18:15 - 18:30 Ara
18:30 - 19:30

PANEL 8- Dirençli İnsomniye Yaklaşım ( Olgu Örnekleriyle )

Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız

Hasta Tanısının Gözden Geçirilmesi
Dr. Utku Oğan Akyıldız

Eklektik Yaklaşımla Tedavi Planının Oluşturulması
Dr. Murat Demet

18:30 - 19:30

Nedir Bu Cihaz?

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat

PAP Cihazları ve Kullanım Endikasyonları
Dr. Hikmet Fırat

19:30 - 19:45 Ara
19:45 - 20:45

Sözel Bildiri Oturumu 1

19:45 - 20:45

Sözel Bildiri Oturumu 2

07 Kasım 2021, Pazar
Hekim Kongresi Teknisyen Kongresi
08:15 - 08:45

Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Banu Salepçi

08:15 - 08:45

Sözel Bildiri Oturumu 3

08:45 - 09:00 Ara
09:00 - 10:30

PANEL 9 - Özel Durumlarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi

Oturum Başkanı: Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

Minimal Semptomatik Obstrüktif Apne Tedavisi
Dr. Yüksel Peker

Mental Retardasyona Yol Açan Özel Durumlar ve Demansta Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi
Dr. Deniz Tuncel

Nöromusküler Hastalıklarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi
Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

Endokrin Bozukluklarda Uykuda Solunum Bozuklukları Tedavisi
Dr. Çiğdem Özdilekcan

09:00 - 10:30

Çok Güzel Uyudum

Oturum Başkanları: Dr.Sezai Taşbakan, Tekn.Servet Çengel

İyi Titrasyon Nasıl Yapılır?
Dr. Sezai Taşbakan

Hangi Maske?
Tekn. Servet Çengel

10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:45

PANEL 10 - Non REM Uyku Parasomnileri

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz Erdinç

Arousal Bozuklukları
Dr. Barış Baklan

Uykuda Yeme Bozukluğu
Dr. Aylin Bican Demir

Uykuda Seksüal Aktivite Bozuklukları
Dr. Hikmet Yılmaz

10:45 - 11:45

Oturum Başkanları: Dr. Zeynep Zeren Uçar, Tekn. Kadir Tunç

Başarısız Titrasyon Sorunları ve Çözümleri
Tekn. Kadir Tunç

11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 13:00

PANEL 11 - REM Uyku Davranış Bozukluğu

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz Erdinç

Fizyopatoloji ve Klinik
Dr. Utku Oğan Akyıldız

Nörodejeneratif Hastalıklarla İlişkisi
Dr. Oğuz Erdinç

12:00 - 13:00

Sadece Uyku Apnesi mi? Başka?

Oturum Başkanları: Dr. Utku Oğan Akyıldız, Tekn. Tolga Köse

Uyku Merkezinde Diğer Testler (ÇULT-UST)
Tekn. Hakan Kayapınar

Uyku Merkezinde Diğer Testler (ZHT-NPT)
Tekn. Tolga Köse

13:00 - 13:30 Yemek Arası
13:30 - 14:30

PANEL 12 - Covid ve Uyku 1

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin

Covid ve İnsomnia
Dr. Sinan Yetkin

Covid ve Sirkadiyen Ritim Bozukları, Hipersomnia
Dr. Demet İlhan Algın

13:30 - 14:30

Pratik Polisomnografiye Hastanın Hazırlanması ve Bağlantısı

Oturum Başkanları: Dr. Utku Oğan Akyıldız, Dr. Sevda İsmailoğulları

Tekn. Neslihan Kırkıl, Tekn. Şevkiye Birtanır, Tekn. Hakan Kayapınar,
Tekn. Servet Çengel

14:30 - 14:45 Ara
14:45 - 15:45

PANEL 13 - Covid ve Uyku 2

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren Uçar

Covid ve Uyku Laboratuvarları Yönetimi
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Covid ve Uyku Apne İlişkisi ve Tedavi Yönetimi
Dr. Sezai Taşbakan

14:45 - 15:45

Haydi Skorlayalım

Oturum Başkanları: Dr.Aylin Bican Demir, Tekn.Ramazan Erdoğan

Uyanıklık ve Uyku Evrelerinin Değerlendirilmesi
Dr. Aylin Bican Demir

14:45 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00

PANEL 14 - Uyku Tıbbında Medikolegal Sorunlar

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat

Özürlülük ve Maluliyet
Dr. Hikmet Fırat

Sürücü Belgesi
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Askerlik
Dr. Güray Koç

16:00 - 17:00

Haydi Skorlayalım

Oturum Başkanları: Dr. Burcu Oktay Arslan, Tekn. Kadir Tunç

Solunumun Değerlendirilmesi
Dr. Burcu Oktay

Uykuda Solunum Bozuklukları Tanısında Kullanılan Anketler
Tekn. Kadir Tunç

17:00 - 17:15 Ara
17:15 - 18:15

PANEL 15 - Pediatrik Uyku (Narkolepsi, Çocuklarda Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları, Uykuda Hareket Bozuklukları)

Oturum Başkanı: Dr. Uğur Özçelik

Narkolepsi
Dr. Kutluhan Yılmaz

Hareket Bozuklukları
Dr. Sevda İsmailoğulları

Çocuklarda Solunum Bozuklukları
Dr. Uğur Özçelik

17:15 - 18:15

Haydi Skorlayalım

Oturum Başkanları: Dr. Kezban Aslan, Tekn. Neslihan Tamuca

Hareket ve Diğer Olaylar
Dr. Kezban Aslan

18:15 - 18:30 Ara
18:30 - 19:30 KONFERANS

Uykuda Nöropsikolojik İşlevler
Dr. Hamdullah Aydın
18:30 - 20:30

Oturum Başkanları: Dr. Deniz Tuncel, Dr. Ahmet Uğur Demir, Dr. Kadriye Ağan

Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Uyanıklık ve Uyku Evrelerinin Değerlendirilmesi
Dr. Deniz Tuncel

Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Solunum Olaylarının Değerlendirilmesi
Dr. Ahmet Uğur Demir

Haydi Skorlayalım ( İnteraktif Pratik )
Muhtelif Çekimlerin Hareket Olaylarının Değerlendirilmesi
Dr. Kadriye Ağan

19:30 - 19:45 Ara
19:45 - 20:45

Sözel Bildiri Oturumu 4

 

 

21:00 - 22:00 TUTD Yeterlilik Sınavı